Tingimused ja Garantii

1. Üldtingimused

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna gpspood.ee (edaspidi Kaubamaja) omaniku Keko Joogid OÜ (edaspidi Kaupmees) vahel Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Tooted

2.1. Toodete hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20% ning vajadusel panti 0,10 EUR.

2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

2.3. Kaubamajas olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.

2.4. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3. Toodete eest tasumine

3.1. Ostude eest saab tasuda pangaülekandega, kaardiga või sularahas kaubale ise järele tulles

3.2.  Klient on kohustatud enne arve tasumist kontrollima, et andmed arvel vastavad tellimusele.

3.3. Peale tellimuse tasumist väljastatakse Kliendile originaalarve koos kaubaga.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.2. Toote tarnimiseks kasutab Kaupmees vastavalt tellimusele kolme võimalust: Venipak kuller, Tasuta vedu Viimsis ja Tallinnas või Klient tuleb ise kaubale järele..

4.3. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 

5. Vastutus ja vääramata jõud

5.1. Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.2. Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

6. Muud tingimused

6.1. Kõiki Kaubamaja külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

6.2. Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses Kaubamaja vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7. Ostutingimused

7.1. Ostutingimustega tutvumine on igale Kliendile kohustuslik.
7.2. Ostu sooritamisega, nõustub klient, et on tutvunud Kaubamaja ostutingimustega.